تبلیغات
جمله هایی از بزرگان - سلام و درود :)
سلام. و عرض تبریک ماه مبارک رمضان.

از خدا پنهان نیست از حضرات جنابعالی چه پنهان مدتی است به منزلگه مادربزرگ خویش سکنی گزیدیم و در بر ایشان ما را فراغ بالیست روح افزا.
فلذا استفاده از اینترنت و غیره را چندان که در زمان گذشته ببودندی موجه نداسته و صد البته که مقدور هم نیست در میان تعاریف و خاطرات این بزرگ عزیز سر در موبایل و کامپیوتر فرو برده به گفتن بله بله اکتفا کرد231419_starescreen.gif.

و کنون به نوشته ای اندک اکتفا کرده به دامان لطف الهی چنگ از انابت و اجابت میبریم..
باشد گناهان بسیارمان را قلم عفو  برکشند و  حاجاتمان را به دست مهربان خویش روا کنند که گهی بر ما سخت در ذهن و نظر شاید لیک ما را یگانه پروردگاری است که خود فرموده بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را .
و کنون تو را میخوانم ای بی همتای بر عرش تکیه  زده که رسیدگی بر آسمانها و زمین تو را سخت نبود هرگز. پس بر محمد و آل محمد درود بی کران فرست  و  گره از کار همگان باز کن که آن گره که تو باز کنی کدامین دست تواند گره زدن و هر آن دست که به درگاه توست متوسل کی بر دیگران عرض حاجت کند ؟273819_blessed.gif

بی زحمت پس از دعاهایتان که برای خودتان کردید مارا نیز به خاطر آورید که حاجتمان به مقدم خدای عزوجل عرضه گردد و به سبب نفس حقتان به کام دل رسیم و آن شود که در تک تک اعضا و سلول هایمان بدو امیدواریم  و چشم بر کرم دست کریمان دوخته ایم .
باشد که دستهای خالی از طاعاتمان را به چشم بخشنده و عطابخش همیشگی نظر کنند
 و از خزانه غیبشان به ما ببخشند که سخی بودن ایشان راست و ما را دست نیاز بلند کردن
461219_grouphug.gif235519_handcart.gif.تاریخ : شنبه 7 مرداد 1391 | 14:18 | نویسنده : نون | نظرات